Jarmila KOČOVÁ

Soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí

Koncesovaný odhadce v oboru oceňování majetku pro věci nemovité

Autorizovaný technik pro pozemní stavby

 

 

 Prováděné druhy ocenění

1. Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů administrativní cenou
-  např. pro účely zdanění (tedy daň z převodu nemovitostí, daň dědická,  daň darovací) , pro potřeby restitucí,  pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy,  při dělení společného jmění manželů, při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí apod.

2. Tržní oceňování nemovitostí
- např. pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetko-právního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení apod.

  

Oceňované nemovitosti

oceňování budov a hal, inženýrských a speciálních pozemních staveb, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků, rekreačních chat a zahrádkářských chat, vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav, hřbitovních staveb, kulturních památek, bytů a nebytových prostorů, rozestavěných staveb, staveb určených k odstranění, stavebních pozemků, zemědělských a ostatních pozemků a trvalých porostů, oceňování rybníků a vodních ploch, jiná nemovitost dle Vašich potřeb

 

Působnost na území celé České republiky

 Zejména Středočeský, Východočeský a Severočeský kraj.

Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů expertíz, tak i informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb.

 


Kontakt

Jarmila KOČOVÁ

tel.: 724 242 938

Pokud nezvedám telefon, věnuji se klientovi. Prosím, zavolejte později nebo napište sms či e-mail.